Referenser

Ikea, Ikano (Avion)

Borrhål
95 x 200 m
KS Geoenergis första större projekt var köpcentret på Västerslätt utanför Umeå som byggdes 2014.

Läs vår nya
broschyr!

Årets Borrare 2022
Kari Emmes

Kari har jobbat många år som borrare i firman. Han har varit delaktig i många större projekt och gjort ett gott jobb. Porateks verksamhetsledare Asmo Huusko överräckte priset.

Det skrevs om oss i Poratek tidningen.

På sidan 10  om vår VD

På sidorna 36-37 om Mirka Jakobstad projektet

Vatten till bastustugan

Jag saknade bruksvatten för min bastustuga vilket gjorde att jag fick transportera vatten. I sommar borrade KS GEOENERGI en brunn som underlättar vattenanvändningen. En brunn är en bra lösning, både enkel och pålitlig. Den gjordes på en dag. Nu får jag bastuvattnet genom att pumpa några gånger.

Goda nyheter för dig

Nu lönar det sig att byta till bergvärme. Du kan få ett 4.000 euro engångstöd.

Säsongslagring av värme

Mellan 20 000 och 30 000 euro per år. Den summan väntas Kaustisen evankelinen opisto i Kaustby spara i uppvärmningskostnader efter att det kombinerade systemet av bergvärme och säsonglagring av värme från solfångare tagits i bruk.

Rätt system för vårt snickeri!

- Värmenivån har i vinter varit mycket jämnare än tidigare, säger Nylund. - Vi skulle inte byta, säger Sture om bergvärmeanläggningen som varit igång första vintern utan bekymmer.

Inbesparingar som grundar sig på verkliga siffror

Bekanta dig med hur du kan göra verkliga besparingar genom att byta till bergvärme. Läs mer och bekanta dig med faktiska inbesparingar
Ny maskin
Vi förnyade vår maskinpark! Bekanta dig med nyheten via vår nya video.
Energilösningar för egnahemshus
Om du bygger nytt eller renoverar befintligt så ger våra energilösningar ett ekologiskt, ekonomiskt och hållbart värmesystem för framtiden.
Energilösningar för större fastigheter
Stora inbesparingar på värme och energikostnader kan göras med bergvärme. Fråga mer om framtidens energilösningar för er fastighet.

Tjänster

 • Planering
 • Besparingen
 • Installation
 • Ta med oss redan från starten av projektet

  Med över 10 års erfarenhet av energibrunnsborrningar så har vi ett och annat att dela med oss av. Vi kan planera hela projektet från rekognosering till färdig installation. Vi hjälper dig att undvika de fallgropar som projektet kan ställa till med.

 • Därför sparar du

  Så hur funkar det? För varje Kwh som värmepumpen konsumerar så ger systemet mellan 3-5 Kwh. För att få så bra effekt som möjligt är det viktigt att borrhålets djup, värmepumpens effekt och värmeslingan planeras för att samverka på bästa sätt. Även injustering av systemet är av största vikt.

 • Hela paketet från en leverantör

  Det är tryggt att anlita en leverantör som tar helhetsansvar för projektet. Då slipper du kontakta flera olika leverantörer, som i värsta falla skyller på varandra, om problem uppstår. Vi tar helhetsansvar och du behöver inte själv kontakta elinstallatörer, grävmaskinsförare, VVS-montörer osv.

Kontakta oss