Vi skulle inte byta!

Lappfors Snickeri

Sture Nylund på Lappfors Snickeri är nöjd med deras bergvärmeanläggning.

Efter att snickeriets värmecentral ifjol drabbats av brand, blev det aktuellt att byta uppvärmningssystem för Lappfors Snickeri. KS Geoenergi och Enqvist Rör & Bygg installerade systemet hösten 2018. Systemet består av 3 x 250 m energibrunnar och en Vaillant geoTHERM 300/3 (30 kW) värmepump. En 500 liters bufferttank är kopplad till systemet. I snickeriet sprids värmen med hjälp av varmluftsblåsare.

"Värmenivån har i vinter varit mycket jämnare än tidigare", säger Nylund.
"Vi skulle inte byta", säger Sture om bergvärmeanläggningen som varit igång första vintern utan bekymmer.

En snabbkontroll på värmepumpens digitala display visar att borrhålen levererat 47 000 kW sedan i höstas.