Hoppa till huvudinnehåll

Soita arkisin klo 08-16 puh. +358 40 1956 944

Energilösningar för ditt hem

Bergvärme är en märkbar investering. Därför är det viktigt att anlita någon med lång erfarenhet av bergvärmesystem. Hela systemet består i korthet av borrhål, värmepump och vattenburen värmeslinga. Vi kan dimensionera systemet rätt så att borrhålets djup och värmepumpens effekt motsvarar behovet för ditt hus (uppskattning 1m/m²).

Borrhålets djup bestäms av husets storlek, energieffektivitet och uppvärmningsbehov. Om behovet överstiger 200 meter så kan borrningen delas det på två hål. Det är också möjligt att montera grövre kollektorer vid större djup. Redan idag kan vi borra ner till djup över 350 meter, men övriga system bör ännu utvecklas förrän det blir ekonomiskt lönsamt för egnahemshus.

När du bygger nytt

Vi kan inte tillräckligt understryka vikten av att, i ett tidigt skede av planeringen, kontakta oss för att på så sätt försäkra er om ett effektivt uppvärmningssystem. De flesta som bygger installerar idag vattenburen golvvärme, vilket passar perfekt för bergvärme. Det som gör att golvvärme passar är att värmeslingan då innehåller en stor mängd vatten, vilket samtidigt gör att systemet kan köras med lägre temperatur. Ett nytt modernt system innehåller flera olika slingor så att temeraturen kan justeras skilt i husets olika våningar. Samtidigt som värmesystemet planeras kan även kylsystem för sommarmånaderna planeras. Genom att använda systemet för kyla på sommaren får man bättre effekt ur systemet på vinter. Läs mera här.

När du byter till nytt värmesystem

Du kanske står inför att förnya värmesystemet i ditt egnahemshus. Oljepannan har nått sin livslängd, du vill ha något nytt, mera automatiserat och underhållsfritt. Allt fler väljer bergvärme som värmekälla. Även här lönar det sig att kontakta oss i god tid. Vi kommer ut och reder ut hur ett välfungerande, rätt dimensionerat system skulle se ut i ditt hus.

Vid byte från ett olje-eldat system med liten vattenmängd till bergvärmesystem krävs det i vissa fall att värmeslingans volym utökas med ett mellankärl (bufferttank).

Så går det till

 1. Du kontaktar oss och vi kommer överens om ett besök
 2. Vi kommer ut, kartlägger husets behov och ger offert
 3. Vid beställning kommer vi överens om när vi borrar
 4. Borrningen sker i allmänhet på en arbetsdag
 5. Dragning av kollektorslangar från borrhålet till huset
 6. Installation av värmepump, justering av system, uppstart och skolning. Allt detta under 1-2 dagar.
 7. Efterkontroll via telefon och vid behov på plats

Att tänka på

Några viktiga faktorer att ta i beaktande är:

 • Du behöver tillstånd av kommunen för att borra energibrunn
 • Du kan utnyttja hushållavdrag i beskattningen för arbetsdelen
 • Du skall fråga dina grannar om de har energibrunnar så att de inte kommer för nära varandra
 • Vissa komuner ger bidrag för byte från olje-eldning till bergvärme
 • Behöver du överdimensionera för kommande behov (utbyggnad, pool osv.)

Vi levererar framtidens energilösningar för små och stora fastigheter genom avancerad geotermisk teknologi.

Våra miljövänliga uppvärmningssystem minskar både energikostnader och koldioxidutsläpp.

Med en skräddarsydd approach optimerar KS-Geoenergi varje fastighets unika potential för geotermisk energiutvinning.

Välj sida efter dina behov