Hoppa till huvudinnehåll

Soita arkisin klo 08-16 puh. +358 40 1956 944

Dataskyddsbeskrivning

April 2020

1. Registerförare

Namn: AB KS Geoenergi OY

Fo-nummer: 2233415-9

Adress: Industrivägen 2, 68500 Kronoby

E-post: förnamn.efternamn@ks-geoenergi.fi

2. Kontaktperson i ärenden som gäller registret

Namn: Stefan Storvall

Kontaktuppgifterna: 040 1956944, stefan.storvall@ks-geoenergi.fi

3. Registrets namn

AB KS Geoenergi OY personregister som gäller behandling av personuppgifter i marknadsföring och kund- och intressentgrupp relationer.

4. Ändamålet med behandlingen av personuppgifter

Målsättningen med behandling av personuppgifterna är att ta hand om kunduppgifter, kontakta och t.ex. utföra gallup. Personuppgifterna används till kommunikation i företaget, marknadsföring och försäljning.

Behandling av personuppgifter är baserad på det berättigade intresset för den registeransvarige för att behandla uppgifterna och kommunicera den till kontaktpersonerna för berörda parter i frågor som rör deras ansvarsområde.

Personuppgifterna samlas från själva registrerade och allmänna källor såsom företagarnas allmänna hemsidor, kollektivservices på internetet eller andra liknande register enligt datasäkerhetsbruk.

5. Registrets uppgiftsinnehåll

I register behandlas b.la. följande uppgifter:

  • Kontaktuppgifter såsom namn, adress, e-post och telefonnummer
  • Servicespunkt
  • Information om fastigheten

6. Utlämnande av personuppgifter

Personuppgifter överlämnas till myndigheten enligt det som giltig lagstiftning tillåter och ålägger.

AB KS Geoenergi OY överlämnar inte uppgifterna till tredje partier.

7. Bevarande av registeruppgifter

Personuppgifterna förvaras så länge som dom är nödvändiga att spara för att fylla den syften som de är samlade till enligt denna dataskyddsbeskrivningen. I förvaringen av personuppgifterna raderas med jämna mellanrum personuppgifterna som har lämnat passiva.

8. Den registrerades rättigheter

Rätt till insyn

Den registrerade har rättighet att kontrollera vilka uppgifter om den registrerade finns sparade i personregister och få en kopia av uppgifterna.

Elimineringsrätt

AB KS Geoenergi OY tar hand om hantering av personuppgifterna enligt sina möjligheter. AB KS Geoenergi OY redigerar, raderar eller kompletterar felaktiga eller onödiga personuppgifter självständigt eller enligt krävan av registrerade.

9. Cookies

AB KS Geoenergi OY använder cookies på sin hemsida.

10. Ändring av dataskyddsbeskrivningen

AB KS Geoenergi OY kan göra ändringar i denna dataskyddsbeskrivningen och uppgifter som hör till det.

Vi levererar framtidens energilösningar för små och stora fastigheter genom avancerad geotermisk teknologi.

Våra miljövänliga uppvärmningssystem minskar både energikostnader och koldioxidutsläpp.

Med en skräddarsydd approach optimerar KS-Geoenergi varje fastighets unika potential för geotermisk energiutvinning.

Välj sida efter dina behov