Större fastigheter, större inbesparingar

Det självklara valet för större fastigheter i dag är bergvärme. Genom att göra ett sk. energilager, med flera borrhål (2-200) som sammankopplas, så lagrar man energi under varma månader och använder energin under årets kalla månader. Dessutom kan man använda kylan till kyldiskar, kylrum osv. Vi är en av de få i Norden som kan borra hål neråt 350 meter. Själva borrningen är inte problemet men vi har utrustning för att kunna föra ner den tunga kollektorslangen till djup närmare 400 meter.

Kopplingsstock vid Ikea
Kopplingsstock vid Ikea

Betala för använd värme, inte för investeringen

Genom vårt samarbete med ST1 kan vi erbjuda bergvärmesystem där du inte behöver delta i investeringen utan endast betalar för värme som fastigheten förbrukar. Detta kallas St1 Lähienergia.

Läs mer om Lähienergia

Fråga offert