Fiskets hus i Vasa

Borrhål
7 brunnar = 1605 m

Fiskets Hus är det projekt som december 2016 vann den tävling som Vasa stad utlyste för fiskstranden. I huset verkar restaurang HEJM, Fiskdisken Vasa Ab:s försäljningsturymme av livsmedel och Österbottens Fiskarförbunds kontorsutrymmen.