Besparingar för församlingar

KS  Geoenergi har borrat energibrunnar för församlingar som sett möjligheter att sänka sina uppvärmningskostnader. Flera kyrkor, församlingshem och prästgårdar har fått bergvärme i samaband med saneringar. (Kyrkpressen 10/2022).

2007                    Kronoby Församlingshem, 8 x 200 m

2014                    Vörå församling, kyrka, församlingshem och prästgård, 14 x 180 - 200 m

2014                    Elimförsamling, Kvevlax, 3 x 200 m

2016                    Nedervetil kyrka och församlingshem, 8 x 250 m

2016                    Kronoby Församling, Kronoby kyrka, 8 x 250 m

2017                    Norsjö Församling, Sverige, 6 x 123 - 210 m

2016                    Toholammen kirkko, 5 x 214 m

2018                    Toholammen kirkko, 2 x 250 m

2022                    Ähtärin kirkko, 5 x 285 m